ARANZADI-WESTLAW PRÁCTICOS

1. CONTINGUT

PRÀCTICS

Producte d'informació doctrinal, integrat i interrelacionat amb les bases de dades de legislació i jurisprudència d’Aranzadi.

La base està estructurada en els següents pràctics:

 • Pràctic social
 • Pràctic fiscal
 • Pràctic administració local:

       -Pràctic contractació

       -Pràctic hisenda local

       -Pràctic personal

       -Pràctic règim i organització
 • Pràctic urbanisme:

       -Comunitat Valenciana

       -Madrid

  Conté els següents tipus de documents:

  • Normativa bàsica: classificada segons la seua matèria, podreu consultar en cadascun dels pràctics la normativa més rellevant en la seua redacció vigent i amb totes les seues versions anteriors.

  • Comentaris: totes les qüestions del dret social i laboral, fiscal i de l'administració local que es poden plantejar en la pràctica comentades per prestigiosos experts en la matèria, i actualitzades diàriament d’acord amb la normativa i amb la jurisprudència més noves.

  • Casos pràctics: una multitud de casos de dret social, fiscal i d'administració local, que responen a l'esquema plantejament-solució fonamentada, sobre les qüestions més freqüents que es poden presentar.

  • Formularis: models de documentació utilitzables en qualsevol procediment laboral i tributari o en la relació amb les administracions, incloent-hi, a més, explicacions pràctiques sobre el seu ús.

  • Llistes de control: relació de passos a seguir i orientacions per a comprovar el compliment d'un requeriment.

  • Unificació de doctrina (en l'àrea social): màximes acompanyades de la relació de sentències que les sostenen.

  • Quadres: conjunt de comparatives legals, i també de resums de textos útils.

  • Webs: enllaços directes a pàgines d'interès, que inclouen una breu explicació del seu contingut, amb el considerable estalvi de temps de recerca que comporta.

  • Adreces d'interès: totes les adreces que us poden interessar, bé d'institucions o bé de qualsevol altre organisme rellevant.

  • Legislació: textos de la normativa esmentada en la resta de documents: legislació estatal, legislació consolidada, legislació europea, legislació de les comunitats autònomes i convenis col·lectius (en l'àrea social).

  • Jurisprudència: textos de les sentències i resolucions de la Direcció General de Tributs (en l'àrea Fiscal) esmentades en la resta de documents.

  • Bibliografia: textos dels articles doctrinals esmentats en la resta de documents.

2. COM S'UTILITZA?

En obrir la base de dades, feu clic en Continuar si utilitzareu tots els productes; en cas contrari us recomanem que, amb la finalitat d'alliberar les llicències, desmarqueu els que no penseu consultar. Cada pràctic és independent dels altres, i totes les recerques es realitzaran sobre el seleccionat.

3. RECUPERAR LA INFORMACIÓ

Pràctic es divideix en cinc parts:

 • Índex de temes: cada pràctic té un índex de temes sobre la matèria tractada. Cadascun d'aquests temes mostra un entorn de treball que té com a base un document de doctrina d'autor sobre la matèria tractada en aquest tema i una tria de documents que complementen aquesta doctrina, com ara la legislació i la jurisprudència clau, bibliografia, llista de control, unificació de doctrina, taules, gràfics, webs, adreces d'interès.
 • Consulta / Tesaurus: podeu consultar directament per una entrada de tesaurus fent clic en el botó Buscar o bé traspassar aquest mot al camp de consulta d’entrades i combinar la recerca amb un text lliure a través del botó Traspassar a consulta.

  Dintre del tesaurus podeu buscar un terme a través del cercador.

  En els camps de consulta o entrades podeu introduir més d'un terme a través dels operadors (introduir hipervincle amb la descripció dels operadors, en Eines).
 • Normativa bàsica: us permet accedir a la normativa més rellevant, segons la matèria, en la seua redacció vigent i amb totes les seues versions. Les normes apareixen classificades en epígrafs de matèries que us facilitaran la recerca de la norma que desitgeu consultar. Així mateix s'indica si la norma ha estat recentment actualitzada.
 • Actualitat: hi trobareu les últimes novetats en la matèria tractada, a més d’altres informacions que poden ser d'utilitat, esdeveniments, dates a recordar...
 • Col·laboradors: podeu consultar en cada obra els autors que hi han intervingut.

4. ESTRATÈGIES DE RECERCA

• Recerca per índex: introduïu el terme que desitgeu buscar en la finestra corresponent o bé desplegueu les branques de l'índex fins que trobeu el terme desitjat.

• Recerca des del tesaurus: podeu utilitzar el camp d’entrades, el camp de Text. Empreu els operadors lògics.

• Operadors lògics, “.I”, “.O”, “.NO”: s'utilitzen per introduir les relacions entre diferents termes d'una instrucció de recerca.

• Operador de paràgraf “.P”, busca termes que estiguen en el mateix paràgraf.

• Símbols de truncament, ( * ), ( ? ):

* representa qualsevol nombre de caràcters.

Ex.: Direct* recuperaria directiva, directives, etc.

? representa un sol caràcter.

Ex.: Directiv? només recuperaria directiva.

5. VISUALITZACIÓ

La consulta per camps o per tesaurus donarà com a resultat una llista de documents classificats segons el tipus. Si ho desitgeu, sobre la llista inicial obtinguda, podeu tornar a realitzar una consulta afinant més el resultat a través de Buscar en els resultats. També podeu recuperar la consulta que heu realitzat o bé realitzar una consulta nova a través dels botons de Recuperar recerca i Nova recerca

6. HISTORIAL DE LA SESSIÓ

Permet accedir a totes les consultes efectuades durant la sessió activa de treball, per reutilitzar-les si cal. Feu clic en l’Historial i apareixerà el llistat de les consultes realitzades.

7. UTILITATS

Imprimir: el menú d'impressió us permet triar entre diferents opcions.

Guardar: permet triar entre diferents opcions quant a la part de contingut que desitgeu guardar, i també quant als diferents formats.

Enviar: permet triar entre diferents opcions quant a la part de contingut que desitgeu guardar, i també quant als diferents formats.

Idiomes, podeu seleccionar l'idioma en el qual desitgeu visualitzar el servei fent clic en el menú Idioma

8. EIXIR

Tancar la sessió de treball des del menú Salir

[x] tancar